Camping Njivice

Primorska cesta 30, 51512 Njivice, Croatia

San Marino ****

Lopar 488, 51281 Lopar, Rab, Croatia

Poljana ***

Privlaka 19, 51550 Mali Lošinj, Croatia

Camping Resort Krk *****

Narodnog Preporoda 80, 51500 Krk, Croatia

Kovačine ****

Melin I/20, 51557 Cres, Croatia

Slatina ****

Martinšćica 92, 51556 Martinšćica, Croatia

Naturist Camping Bunculuka ****

Emila Geistlicha 39, 51523 Baška, Croatia